Λαπαροσκόπηση

Λαπαροσκοπική χειρουργική ή χειρουργική μικρών τομών

Πρόκειται για την επισκόπηση των ενδοκοιλιακών και πυελικών οργάνων με τηλεσκοπική κάμερα οπτικής ίνας (κρύο φως) των έσω οργάνων, που εισέρχεται στην κοιλία η οποία έχει φουσκώσει με διοξείδιο του άνθρακα μέσω μικρής τομής ακριβώς κάτω από τον αφαλό, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης των κοιλιακών τοιχωμάτων. Η επέμβαση πραγματοποιείται διαμέσου μικρών τομών (5 έως 11 χιλιοστών). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επέμβαση αυτή γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία.

Οι οπτικοί φακοί του λαπαροσκοπίου συνδέονται με βιντεοκάμερα έτσι ώστε να μπορεί ο χειρουργός να βλέπει τα ευρήματα σε οθόνη τηλεόρασης ενώ υπάρχει η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών ή ακόμη και εγγραφής της όλης επέμβασης σε ψηφιακή μορφή.

Πολλές χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά, παρακάμπτοντας έτσι την ανάγκη διάνοιξης της κοιλίας (που ονομάζεται λαπαροτομία).

Οι κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις όταν γίνονται με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης, παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα
 • Μεγέθυνση εικόνων 10-15 φορές και καλύτερος φωτισμός
 • Μικρότερη απώλεια αίματος

Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός επί των ιστών, με αποτέλεσμα:

 • Γρήγορη ανάρρωση
 • Γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο
 • Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
 • Ταχεία επάνοδο στην εργασία
 • Τομές μικρότερες του ενός εκατοστού με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Έλλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη κ.λπ.)
 • Λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος
 • Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές συμφύσεις.

Γυναικολογικές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά:

 • Διερεύνηση ανεξήγητης υπογονιμότητας ή μετά από αποτυχημένες εμβρυομεταφορές
 • Έλεγχος της βατότητας των σαλπίγγων (με έγχυση κατάλληλης χρωστικής) και εγχείρηση αυτών για τη θεραπεία της υπογονιμότητας που προκαλείται από απόφραξή τους ή φλεγμονή αυτών (υδροσάλπιγγες, πυοσάλπιγγες κλπ)
 • Θεραπεία της ενδομητρίωσης, όταν αυτή περιλαμβάνει αφαίρεση κύστεων ενδομητρίωσης, αφαίρεση ενδομητρικού ιστού ή καυτηρίαση ενδομητριωσικών βλαβών
 • Αφαίρεση σάλπιγγας, ολόκληρης ή τμήματος αυτής, λόγω έκτοπης κύησης
 • Αφαίρεση ωοθήκης
 • Αφαίρεση κύστης ωοθήκης. Η λαπαροσκοπική χειρουργική αφαίρεση όλης της κύστης με την κάψα της μειώνει την πιθανότητα υποτροπής, διατηρώντας την αναπαραγωγική λειτουργία της υπόλοιπης ωοθήκης
 • Αφαίρεση ινομυωμάτων
 • Αφαίρεση μήτρας (υφολική υστερεκτομή) με ή χωρίς αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων
 • Αφαίρεση της μήτρας και του τραχήλου (ολική υστερεκτομή) με ή χωρίς αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων
 • Λύση συμφύσεων
 • Υστερεκτομή, ολική ή μερική αφαίρεση της μήτρας
 • Γυναικολογικοί καρκίνοι
 • Πτώση-χαλάρωση της μήτρας